Οι υπηρεσίες μας

Γνωρίστε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας

Παρέχουμε

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
  • Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Διανομής σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61439-1 & 2 έως 4000Α
  • Κατασκευή βιομηχανικών Πινάκων Αυτοματισμού
  • Κατασκευή πινάκων αντιστάθμισης – Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος
  • Κατασκευή πινάκων για Φ/Β σταθμούς

  Οι πίνακες κατασκευάζονται κατά τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά πρότυπα και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Συγκεκριμένα κατασκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία Χαμηλής Τάσης, (Directive 2006/95/CE, Low Voltage Directive) την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (Directive EMC 2004/108/CE Electromagnetic Compatibility Directive) και σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία, 93/68/CEE (CE Marking Directive).

  Κατ΄ απαίτηση του πελάτη οι πίνακες παραδίδονται και με Μελέτη Επιλεκτικότητας, εκτός από τα χωροταξικά και πολυγραμμικά σχέδια.

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • Τοποθέτηση εξοπλισμού και συνδέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συμβατικούς & αιολικά πάρκα) και σε υποσταθμούς μεταφοράς και διανομής
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης
  • Έλεγχοι και δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • Προσφέρεται από εξειδικευμένο προσωπικό τεχνική υποστήριξη on site σε Πίνακες Διανομής, Αυτοματισμού και σε Πίνακες Μέσης Τάσης
Services image

Δείγματα της δουλειάς μας

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 για να καλύψει το χώρο της εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, του σχεδιασμού και κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης και της κατασκευής και συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης.

Βρείτε μας στο

Β.Ι.Π.Ε. Ηρακλείου, οδός Τ, 714 09, Ηράκλειο Κρήτης

+30 2810 301604
sales@energiakritis.gr

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 – 17:00

Επικοινωνήστε μαζί μας